top of page

Specifieke rechten voor personen met een beperking

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Financiële en fiscale tegemoetkomingen

Als persoon met een handicap heb je veel extra uitgaven. Daarom zijn er verschillende financiële en fiscale tegemoetkomingen waarop je recht kan hebben. Via de link hieronder krijg je een overzicht van alle bestaand tussenkomsten.

Neem ook eens een kijkje op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Doventolk voor wie doof of slechthorend is

Als je doof of slechthorend bent, kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk Vlaamse gebarentaal (VGT). Je hebt recht op 18 uur per jaar als je op zoek bent naar werk en 10% van je effectieve werktijd als je een tolk nodig hebt om je werk beter uit te voeren. De VDAB gaat na of je een arbeidshandicap hebt en voldoet aan de voorwaarden. Je vindt alle informatie en de link naar het aanvraagformulier via de button hieronder.

Aanpassing arbeidsomgeving (voor wie een arbeidsbeperking heeft)

Als je een handicap hebt en er aanpassingen in de arbeidsomgeving nodig zijn opdat je jouw job kan uitvoeren, zijn er tegemoetkomingen mogelijk in de kosten die hiervoor worden gemaakt.

 

Voor de werknemer is er een tegemoetkoming in de kosten van het arbeidsgereedschap en -kledij. Voor de werkgever is er een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de arbeidspost.

Gedeeltelijke vrijstelling van de erfbelasting voor een erfopvolger met een handicap

Personen met een handicap krijgen een vrijstelling van de erfbelasting (abattement) op een deel van de waarde van hun aandeel in de nalatenschap. Er zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Gedeeltelijke vrijstelling van de schenkrechten voor personen met een handicap

Als een persoon met een handicap een schenking ontvangt, kan een abattement (gedeeltelijke vrijstelling op de belastingen) toegepast worden.

Please reload

bottom of page