top of page
Jason Wong - Unsplash

SCHULDENVRIJ is een initiatief van CEBUD. Deze website bundelt inzichten en hulpmiddelen die bijdragen tot (meer) financiële redzaamheid. Hiermee richt de website zich niet alleen tot hulpverleners, maar biedt het ook aan (advocaten-) schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechters, consumenten en cliënten in budget- en schuldhulpverlening informatie die relevant is voor (meer) financiële redzaamheid.

SCHULDENVRIJ staat in het teken van financiële redzaamheid. Dat definiëren we als volhoudbaar greep hebben op het (gezins)budget en daardoor schuldenvrij zijn en blijven. Om financieel redzaam te zijn, moet je bepaalde dingen weten, kennen, kunnen en doen. De inzichten en hulpmiddelen op deze website helpen je daarbij en besteden aandacht aan sleutelvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven, aan een menswaardig inkomen, aan financiële vaardigheden en aan financieel gedrag. Daarnaast staan we expliciet stil bij het afbouwen van hulpverlening en verzamelen we relevante inzichten en boeiend leesmateriaal. 

De samenwerkingsverbanden BudgetInZicht  tussen OCMW's, CAW's en verenigingen waar armen het woord nemen, ontwikkelden heel wat hulpmiddelen die bijdragen aan een effectievere schuldafbouw. We delen hun tools graag op deze website. Je herkent ze aan het BIZ-logo.

Check zeker de toolbox financiële redzaamheid voor budget- en schuldhulpverlening eens. Een uitgave van BIZ Kempen, de Kempische OCMW's en CEBUD. 

biz_logo.png
bottom of page