top of page

Inzichten

In vier stappen naar gezond financieel gedrag. Klinkt onmogelijk? Dat is het niet! Lees hier snel onze tips:

Hoe word je snel miljonair? Met deze clickbait overtuigen we studenten om hun geldzaken in eigen handen te nemen en slimme financiële keuzes te maken. Op vraag van de dienst studentenvoorzieningen van Thomas More maakten we de videoreeks 'Budgetteren voor studenten' waarin studenten ontdekken hoe ze:

Op initiatief van BudgetInZicht Kempen ontwikkelden de Kempische OCMW's en CEBUD de toolbox financiële redzaamheid voor budget- en schuldhulpverlening. De toolbox bevat tips en tools die hulpverleners kunnen inzetten om hun budget- en schuldhulpverlening effectiever te maken. Je kan de toolbox en heel wat informatie gratis downloaden.

BudgetInZicht ontwikkelde samen met SAM en Wikifin vier educatieve filmpjes in de strijd tegen overmatige schuldenlast. De eerste video toont hoe je een overzicht kan houden op inkomsten en uitgaven. De tweede video geeft aan waar je terecht kan voor hulp bij het beheren van je budget. De derde video bespreekt de collectieve schuldenregeling, een maatregel voor wie structurele schulden heeft. Een vierde filmpje legt uit hoe bewindvoering in zijn werk gaat en hoe je dat aanvraagt.

BudgetInZicht West-Vlaanderen ontwikkelde specifiek over de collectieve schuldenregeling vijf nuttige documenten: een brochure met informatie over de procedure van de collectieve schuldenregeling (CSR), een checklist over de opmaak van het verzoekschrift, een checklist met zaken die besproken moeten worden bij de opstart van een CSR, een afsprakennota die vastlegt hoe schuldbemiddelaar en cliënt zullen samenwerken tijdens de looptijd, en het draaiboek CSR In Zicht met tips voor alle betrokken partijen voor een vlotte samenwerking met het oog op kwaliteit en efficiëntie.

Pensioen in zicht? Je budget onder de loep​! is een gloednieuwe uitgave van BudgetInZicht. Met pensioen gaan, is een belangrijk kantelpunt in je leven. Je dagbesteding verandert, maar ook je financiële inkomsten wijzigen. Soms betekent dit dat je een nieuw evenwicht moet zoeken in je budget. In deze brochure ontdek je handige tips!

Lees meer over het project Schuldbemiddeling 2.0 dat aan de basis van deze website ligt. Sociaal.Net publiceerde in 2019 het CEBUD-artikel 'Mensen uit schulden helpen en houden'.

Lees meer over de rol van groepswerk bij het aanleren en versterken van financiële vaardigheden. Sociaal.Net publiceerde in 2016 'Schuldenproblematiek blijft toenemen. Groepswerk maakt het verschil', een artikel van CEBUD over hoe groepswerk de schuldenaar en de hulpverlener ondersteunt en wat hierbij wel en niet werkt.

Lees meer over de werkzame ingrediënten in groepswerk dat gericht is op het versterken van financiële vaardigheden in de CEBUD-working-paper 'Identifying succesful elements for financial education and counseling in groups; a literature review' (ENG).

In 2018 publiceerde VIEWZ het artikel 'Menswaardig leven en schuldafbouw: een contradictio in terminis'. Daarin leggen we uit hoe de referentiebudgetten toegepast kunnen worden in de schuldhulpverlening dankzij de rekentool MELISA. Ter illustratie vergelijken we in dat artikel het leefgeld zoals berekend in MELISA met de wettelijke beslagbaarheidsgrenzen (die op dit moment fungeren als een van de weinige richtlijnen voor het bepalen van een leefgeld).

Vergelijking RB met beslagbaarheidsgrenz

Deze figuur maakt voor acht typegezinnen met een, anderhalve en twee voltijdse arbeidsinkomens (van respectievelijk 1500 euro,
2300 en 3000 euro netto), plus eventuele kinderbijslag (roze achtergrond) een vergelijking van de referentiebudgetten (verticale
balken
) met de beslaggrenzen voor hun gezinssituatie (strikte beslaggrens: rode lijn; ruime beslagbaarheidsgrens: paarse lijn). We zetten de referentiebedragen voor huurders op de sociale huisvestingsmarkt (lichtgele balken) naast die voor huurders op de private markt (oranje balken).
Uit deze figuur volgt dat de wettelijke beslaggrenzen te star zijn om een goede invulling te geven aan het begrip menswaardig leefgeld. Meer lezen doe je in het volledige artikel in VIEWZ.

Lees meer over PROCES-T-ZAxAM van Jan Brodala. Dit letterwoord staat voor tien sleutelfactoren die in hun onderlinge wisselwerking sociaal duurzame budget- en schuldhulpverlening dragen en versterken. Jan ziet dit als sleutelfactoren voor het integraal, preventief en duurzaam werken in de budgethulpverlening en schuldbemiddeling.

In 2015 doctoreerde Tamara Madern in Nederland met een proefschrift over 'Op weg naar een schuldenvrij leven'. Ze herwerkte de academische tekst tot een praktische handreiking 'Bevorderen van gezond financieel gedrag'. Madern beschrijft hierin de resultaten van haar onderzoek en vertaalt deze naar concrete tips en adviezen die in de beroepspraktijk uit te voeren zijn.

De Zuidpoort is een vereniging waar armen het woord nemen. Op basis van ervaringen van mensen met armoede-ervaring bracht De Zuidpoort in kaart wat de kenmerken zijn van een goed hulpverleningsgesprek. Gesprekken in de hulpverlening veroorzaken immers heel veel stress, terwijl ze bedoeld zijn om te helpen. Ze onderzochten in De Stressweg wat het verschil maakt en brachten het samen in een handig schema. Zo kunnen hulpverleners en hulpvragers elkaars leefwereld en verwachtingen beter leren kennen en komen tot een effectievere hulpverlening.

Lees meer over schaarste in het originele boek van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir: Mullainathan, S. & Shafir, E. (2016). Schaarste: Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. 5de ed. Amsterdam: Maven

bottom of page