top of page

Menswaardig inkomen

Een eerste stap in het versterken van financiële redzaamheid is het voorzien in een menswaardig inkomen. Dat is een inkomen dat toelaat om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving, waardoor je erbij hoort en eraan bijdraagt. Een menswaardig inkomen moet onder andere toelaten een kwaliteitsvolle woonst te betalen, voldoende gezonde voeding te kunnen kopen, over kleding en schoenen te beschikken die aangepast zijn aan de weersomstandigheden, onderwijsfacturen te kunnen betalen, naar de dokter te kunnen gaan en medicatie aan te kopen, een goede nachtrust te hebben of te kunnen deelnemen aan georganiseerde activiteiten als een sportclub, jeugdbeweging of de eetdag van de school.

Al sinds 2008 berekent CEBUD referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie: dat zijn geprijsde korven van goederen en diensten die aangeven hoeveel inkomen individuen minimaal nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de samenleving en een menswaardig leven te leiden. Ze geven een ondergrens weer voor het inkomen waaronder volwaardige maatschappelijke participatie onmogelijk wordt.

Deze referentiebudgetten zijn belangrijk omdat ze een inkomen berekenen dat gezinnen in staat stelt deel te nemen aan de samenleving en leveren daarom ook een bijdrage aan de budget- en schuldhulpverlening. Om deze referentiebudgetten te ontsluiten voor gebruik binnen de schuldbemiddeling ontwikkelden we MELISA, de rekentool voor een menswaardig leefgeld tijdens schuldafbouw. Ter ondersteuning van het gebruik van de referentiebudgetten bieden we een overzicht van de documenten die nodig zijn voor de berekening en een brochure die cliënten in staat stelt nadien hun leefgeld te budgetteren.

Voor cliënten en gezinnen waarbij het inkomen niet volstaat in het kader van een menswaardig leven, loont het om na te gaan of er nog sociale rechten kunnen worden uitgeput. We bundelen voor vier doelgroepen de belangrijkste sociale rechten en voordelen.

Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie_typegezinnen_2023 Q4 VLA

© CEBUD

bottom of page