top of page

Jaaroverzicht

Niet iedereen vindt het handig om in een agenda de dagelijkse uitgaven en inkomsten te noteren. Toch is zicht krijgen op je bestedingen de eerste stap om meer greep te krijgen op je budget en dit in evenwicht te brengen.

Een volgende stap is het maken van een jaaroverzicht. Dat is minder geschikt om de dagelijkse uitgaven in kaart te brengen, maar het creëert een overzicht van de vaste inkomsten en uitgaven die per jaar te verwachten zijn.

 

Het jaaroverzicht dat we aanbieden (A3-formaat) bevat per kolom één maand. Op de rijen staan de dagen. De bedoeling is dat de regelmatige uitgaven en inkomsten worden ingevuld. Zo'n overzicht leert bijvoorbeeld dat het loon of de uitkering elke 26ste van de maand wordt gestort, of dat de huishuur op de 10de van de maand moet worden betaald, dat de 16de van elke maand de kinderbijslag wordt gestort, dat er op 12 oktober een rekening voor de jaarlijkse verkeersbelasting aankomt en dat op 26 mei het vakantiegeld wordt overgemaakt. Dankzij een jaaroverzicht wordt duidelijk welke de dure maanden zijn en in welke maanden gespaard kan worden. Dat leidt uiteindelijk tot een betere budgetplanning. In de handleiding is een concreet stappenplan te vinden om aan de slag te gaan met het jaaroverzicht.

In dienst- en hulpverleningstrajecten is het maken van een jaaroverzicht essentieel en is het belangrijk om cliënten hierin te begeleiden. Het vormt een handig hulpmiddel om individuen en gezinnen meer zicht te geven op de grote uitgaven waarmee ze rekening moeten houden, en hoe ze hun budget kunnen plannen en beheren. Ook in het kader van de afbouw van hulpverlening of het afronden van een schuldafbouwtraject verdient het aanbeveling zo'n jaaroverzicht op te maken en met cliënten te bespreken.

bottom of page