top of page

Papieren vragenlijst: zicht krijgen op lees-, reken- en administratieve vaardigheden

Een op vijf Vlamingen beschikt over onvoldoende digitale vaardigheden. Ook het invullen van een online vragenlijst is dan een brug te ver. Voor hen en voor iedereen met beperkte digitale toegang is er een papieren vragenlijst. Deze bevraging peilt naar het zelfvertrouwen en de vaardigheden op vlak van administratie bijhouden, rekenen en lezen.

Vragenlijst gebruiken:

 1. Download en print de papieren vragenlijst

 2. Licht aan de hulpvrager toe wat de bedoeling is van deze vragenlijst. Doe dit eventueel aan de hand van de begeleidende brief.

 3. Scoor de ingevulde vragenlijst aan de hand van het scoringsblad.

Lees goed waarop een hoge of lage score wijst.

Als er uit de vragenlijst indicaties naar voren komen van moeilijkheden op het vlak van lezen, schrijven, rekenen of financieel-administratieve vaardigheden is het belangrijk:

 • hiervoor aandacht te hebben in communicatie en aanpak dienst- en hulpverlening

 • gericht door te verwijzen naar instanties die gepaste ondersteuning kunnen bieden, zoals:

  • OCMW

  • CAW

  • Ligo

  • Vormingplus

  • Andere lokale initiatieven (Vereniging waar armen het woord nemen, ArmenTeKort, Welzijnsschakel, digibanken, digipunten, …)

bottom of page