top of page

Signaalkaart

Als het invullen van een vragenlijst niet haalbaar is, is het aan de professionele dienst- of hulpverlener om aandachtig te zijn voor alarmsignalen. De signaalkaart reikt hiervoor handvatten aan die helpen inschatten of een hulpvrager moeilijkheden heeft  met rekenen, lezen, schrijven of administratieve vaardigheden.

Het is niet de bedoeling om deze kaart zichtbaar te gebruiken tijdens een gesprek. Hij vormt in feite een onzichtbare handleiding. Het is dus raadzaam om de signaalkaart grondig door te nemen en de inhoud te memoriseren.

Als er alarmbellen afgaan tijdens een gesprek, is het aangewezen om dit te benoemen en te benadrukken dat de hulpvrager zeker niet alleen is met deze moeilijkheden. Liefst een op zeven Vlamingen ervaart moeite met lezen, rekenen en schrijven en zelfs een op vijf Vlamingen heeft moeite met digitale toepassingen. Zoek vervolgens samen naar wat voor de hulpvrager werkt en welke aanpassingen in de dienst- of hulpverlening gewenst zijn om goed te kunnen samenwerken. Benadruk ook dat er veel organisaties zijn die kunnen helpen en verwijs door.

bottom of page