top of page

Berekenen van een menswaardig inkomen of leefgeld: welke documenten zijn er nodig?

In de meeste vormen van budget- en schuldhulpverlening is het essentieel om de hoogte van het leefgeld of inkomen vast te leggen. Om ervoor te zorgen dat het vastgelegde bedrag een menswaardig leven toelaat, is een individuele berekening nodig op basis van de vaste lasten en onvermijdbare uitgaven. 

 

Ter voorbereiding op de berekening met MELISA, REMI of STUFI is het zinvol om voor elke categorie hieronder na te gaan hoeveel geld eraan wordt besteed. Recente facturen of betalingsbewijzen zijn daarvoor een handig hulpmiddel. Vergeet zeker niet bij te houden welke uitgaven er dagelijks, wekelijks of maandelijks gebeuren in de supermarkt, de apotheek, bij de dokter, op school, enzovoort. Hoe meer reële uitgaven kunnen worden ingevoerd, hoe beter de berekening aangepast is aan de vaste en noodzakelijke uitgaven. 

​​Welke documenten zijn relevant bij het berekenen van een menswaardig leefgeld

of inkomen: 

---------

 • Identiteitskaart aanvrager + pincode

 • Attest gezinssamenstelling

 

---------

 

Bewijzen van uitgaven:

(denk aan rekeninguittreksels, contracten, facturen, …)

 

 • Voor wie huurt:

  • Huur

  • Gemeenschappelijke kosten

 • Voor wie eigenaar is van de woonst:

  • Hypotheekaflossing

  • Onroerende voorheffing

  • Schuldsaldoverzekering

 • Maandelijkse voorschotten en jaarlijkse afrekeningen van:

  • Gas/stookolie

  • Elektriciteit

  • Water

 • Premie brandverzekering

 • Internet - telefonie - televisie

 • Ziekenfonds

 • Hospitalisatieverzekering

 • Familiale verzekering

 • Kinderopvang

 • Te betalen onderhoudsgeld aan ex-partner en/of kinderen

 • Voor wie een kind heeft dat op kot zit: de kosten van dat kot

 • Voor wie een auto nodig heeft:

  • Premie autoverzekering

  • Overzicht maandelijkse brandstofkosten

  • Jaarlijkse verkeersbelasting

 • Gezondheidsuitgaven: medicatie, kinesitherapie, logopedie, verzorgingsmateriaal, …

 • Andere uitgaven die hierboven niet staan opgesomd

 

---------

 

Bewijzen van inkomsten:

 • Arbeid

 • Pensioen

 • Invaliditeit

 • Ziekte-uitkering

 • Werkloosheidsuitkering

 • Inschakelingspremie

 • Premies of tegemoetkomingen

 • Kinderbijslag

 • School- en studietoelage

 • Ontvangen onderhoudsgeld

 • Vakantiegeld

 • Eindejaarspremie/dertiende maand

 • Belastingteruggave

 • Andere inkomsten die hierboven niet staan opgesomd

 

bottom of page