top of page

Geletterdheid

Heel wat personen vinden het lastig om rekeningen te begrijpen, brieven te lezen, hun administratie op orde te houden of documenten in te vullen. Volgens onderzoek heeft één op zeven volwassenen in Vlaanderen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast beschikt ongeveer een op vijf Vlamingen over onvoldoende digitale vaardigheden. 

De gevolgen van laaggeletterdheid zijn groot. Brieven juist interpreteren, rekeningen nakijken en betalen of tussenkomsten aanvragen zijn grote uitdagingen. De relatie met financiële problemen is dan ook sterk: wie laaggeletterd is, heeft het vaak ook financieel moeilijk. Daarnaast voelen laaggeletterde personen zich vaker ongelukkig en hebben ze een slechtere gezondheid.

 

Geletterdheid is belangrijk om financieel redzaam te zijn en schuldenvrij door het leven te gaan. Dienst- en hulpverlening kan slechts succesvol zijn als hiermee rekening wordt gehouden. Het is raadzaam om in elke dienst- of hulpverlening van bij aanvang af te toetsen hoe geletterd iemand is, om personen door te verwijzen naar gepaste ondersteuning en om de eigen verwachtingen af te stemmen op de hulpvrager. Dat kan bijvoorbeeld door eenvoudige taal te gebruiken, afspraken aan het einde van een gesprek te herhalen en op te schrijven, niet te veel taken tegelijkertijd te geven of met pictogrammen te werken.

Ter ondersteuning bieden we een papieren vragenlijst aan die helpt om zicht te krijgen op de administratieve, lees- en rekenvaardigheden en een signaalkaart met de alarmsignalen.

bottom of page