top of page

Omdat je geld telt! Groepswerking rond budgetteringsvaardigheden

Hulpverlening is vaak gericht op een-op-eenrelaties tussen hulpverleners en
cliënten. Individuele hulpverlening biedt heel wat voordelen, waaronder het kunnen aanbieden van een intensieve en op maat gesneden begeleiding. Individuele hulpverlening is dan ook onmisbaar in een kwaliteitsvolle begeleiding. Aanvullend aan deze individuele begeleiding biedt groepswerking een aantal mogelijkheden die via individuele hulpverlening moeilijk te realiseren zijn.

 

Groepswerking brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Ongetwijfeld een van de belangrijkste voordelen is het samenbrengen van mensen die te kampen hebben met gelijkaardige moeilijkheden. De ervaringen en leefwereld van personen in armoede kunnen centraal worden gesteld, hetgeen ontschuldigend werkt en waardoor er een sfeer van wederzijdse erkenning en begrip ontstaat. Dit wederzijdse begrip kan sociaal isolement doorbreken en het zelfbeeld versterken.

Groepsgenoten kunnen ook van elkaar leren door tips uit te wisselen over hoe zij met moeilijke situaties omgaan. De deelnemers zijn hierdoor niet meer alleen diegenen die hulp nodig hebben, maar worden ook als ervaringsdeskundigen betrokken in het uitwisselen van tips en advies. Bovendien is er vaak een grotere bereidheid om te leren van mensen die in een gelijkaardige situatie gezeten hebben en weten welke moeilijkheden het met zich meebrengt om met een beperkt budget te moeten rondkomen.

 

Voor de hulpverleners kan groepswerking eveneens een verrijking zijn. Een eerste voordeel is dat het aanbrengen van basisvaardigheden in groep een grotere tijdsbesparing met zich kan meebrengen. Hulpverleners zien hun cliënten bovendien in een andere context en kunnen hieruit nieuwe informatie verkrijgen over de deelnemers. Dit kan een meerwaarde creëren voor de individuele begeleiding.

Een terugkoppeling van de groepswerking naar de individuele begeleiding is cruciaal om de aangeleerde vaardigheden effectief te leren toepassen in de individuele context van de deelnemers. Net daarom pleiten we sterk voor een stevige integratie tussen de individuele begeleiding en de groepswerking.

CEBUD ontwikkelde een draaiboek waarmee hulpverleners zelf een groepswerking rond budgetteringsvaardigheden kunnen inrichten. Het draaiboek bevat twaalf uitgewerkte sessies, met al het les- en werkmateriaal. De thema's die aan bod komen:

 • Sessie 1: kennismaking

 • Sessie 2: administratie op orde

 • Sessie 3: overzicht inkomsten en uitgaven (deel 1)

 • Sessie 4: overzicht inkomsten en uitgaven (deel 2)

 • Sessie 5: boodschappen doen

 • Sessie 6: reclame, verleidingen en kopen op krediet

 • Sessie 7: assertiviteit en communicatie

 • Sessie 8: schulden, wat nu?

 • Sessie 9: energie

 • Sessie 10: gezonde en betaalbare voeding (kooksessie)

 • Sessie 11: invloed van armoede op welzijn

 • Sessie 12: evaluatie en nazorg

Hulpvragers toeleiden naar groepswerking of budgetcursussen is niet evident. Daarom bundelt het draaiboek ook daarrond enkele handige tips. Je leest bijvoorbeeld meer over wie je uitnodigt, hoe je cliënten aanspreekt of hoe je een verwelkomingsgesprek organiseert. Daarnaast biedt het draaiboek tips rond het installeren van een positief groepsklimaat, praktische aandachtspunten en het voorzien van nazorg. Onder het tabblad Gedrag vind je meer informatie over motiveren.

bottom of page