top of page

Financieel gedrag

Financieel redzaam zijn vereist een financieel beheer waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn, nu en in de toekomst. Naast beschikken over een menswaardig inkomen en voldoende financiële vaardigheden speelt ook ons gedrag hierin een grote rol. Dat moet erop gericht zijn (minstens) een evenwicht na te streven tussen inkomsten en uitgaven. Voor wie niet beschikt over een menswaardig inkomen is dat een loodzware of zelfs onmogelijke opdracht. Onze aanbeveling is om daarop prioritair in te zetten door werk te maken van een behoorlijk inkomen, uitgaven te verlagen en rechten uit te putten. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan het versterken van financiële vaardigheden en het stimuleren van gezond financieel gedrag.

Dat gedrag is voor een beperkt deel afhankelijk van de kennis en vaardigheden waarover iemand beschikt, en grotendeels van motivatie en omgevingsfactoren. Het motiveren en stimuleren van personen in budget- en schuldhulpverlening is dus erg belangrijk. Hier bieden we meer inzicht in wat ons financieel gedrag verklaart en bundelen we informatie rond motiveren, fasen van gedragsverandering en hulpmiddelen om doelgericht te werken.

​​

bottom of page