top of page

Doel- en taakgericht aan de slag

Goede voornemens, we maken ze allemaal wel eens. Ze uitvoeren daarentegen is een pak lastiger. Werken met doelstellingen en taken is dan een zinvolle werkwijze. Taakgerichte hulpverlening vraagt een iets intensievere aanpak, en is vooral inzetbaar in situaties waarbij er veel contactmomenten zijn tussen professional en cliënt, en voor cliënten die minder zelfstandig zijn.

 

Het materiaal dat we uitwerkten rond doelgericht werken is overwegend inzetbaar in trajecten en begeleidingen waar minder contactmomenten voorzien zijn. Het biedt aan gemotiveerde cliënten handvatten om na een gesprek zelfstandiger aan de slag te gaan met het realiseren van hun doelen. Uiteraard blijft het aangewezen om in alle volgende contactmomenten terug te komen op de doelstelling en te polsen hoe het uitvoeren ervan lukt.

Doelgericht werken: van voornemen tot resultaat

Doelgericht

Om personen te helpen goede voornemens in de praktijk om te zetten, werd de vier-stappentechniek ontwikkeld. Deze techniek is gebaseerd op wetenschappelijke kennis omtrent het realiseren van doelen.

Wie een doel vooropstelt, staat bij het realiseren hiervan voor vier grote uitdagingen: beginnen, volhouden, ophouden wanneer iets niet het beoogde resultaat heeft en zorgen dat je niet al je wilskracht uitput.

 

Deze vier-stappentechniek werkt omdat het zowel inspeelt op het verhogen van de motivatie als op het herkennen van moeilijke situaties en hierop succesvol reageren. Door het doel te beschrijven en te dromen over het positieve effect dat het realiseren van het doel zal teweegbrengen, verhoogt de motivatie om echt aan de slag te gaan. Wie daarbij al vooraf nadenkt over moeilijke situaties en bepaalt welk gedrag nodig zal zijn om de verleidingen te weerstaan, geeft zichzelf handvatten om vast te houden aan het vooropgestelde doel. 

Vier gespreksonderwerpen staan centraal:

  1. Wens: vooropgestelde doel of verandering

  2. Resultaat: betekenis van het doel of de verandering

  3. Obstakel: hindernissen op de weg naar het doel of de verandering

  4. Plan: doordacht omgaan met mogelijke hindernissen.

Enkele tips:

  • Onthoud dat dromen en wensen niet altijd groot hoeven te zijn. Iets dat binnen handbereik ligt én ook echt veranderd wordt, motiveert veel meer om nadien nog andere doelen te realiseren.

  • Houd ermee rekening dat gedrag veranderen een intensief proces is en tijd vraagt. Werk dus niet aan te veel doelen tegelijkertijd.

  • Houd steeds rekening met schaarste en de mentale ruimte van de cliënt.

Taakgerichte hulpverlening

TGH

Taakgerichte hulpverlening gaat om het samen op weg gaan. Samen kleine stapjes zetten om te bereiken wat voor de hulpvrager en zijn/haar gezin belangrijk en/of nodig is om er weer bij te horen en voldoende mogelijkheden te hebben om te zijn wie ze willen zijn of te kunnen doen wat ze graag willen doen. Taakgerichte hulpverlening gaat ook over het regelen van noodzakelijke dingen die door schaarste buiten de tunnel vallen van kwetsbare personen. Taakgerichte hulpverlening hanteert volgende uitgangspunten: het is krachtengericht, probleemoplossend of - verlichtend, competentieversterkend, autonomieverhogend en verbindend.

bottom of page