top of page

Referentiebudgetten en schuldafbouw

Ook in schuldhulptrajecten is het garanderen van de menselijke waardigheid een wettelijke opdracht. Referentiebudgetten kunnen daarom zinvol worden ingezet in dienst- en hulpverleningstrajecten gericht op schuldenvrij worden en zijn.

CEBUD ontwikkelde diverse tools aan de hand waarvan voor elke unieke gezinssituatie kan worden berekend hoeveel inkomen of leefgeld nodig is voor een menswaardig bestaan:

  • OCMW’s kunnen aan de slag met REMI;

  • diensten studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten gebruiken STUFI;

  • consumenten kunnen zelf gebruikmaken van de budgetcalculator;

  • (advocaten-)schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders en arbeidsrechters beschikken over MELISA.

De referentiebudgetten van CEBUD geven de ondergrens weer waaronder maatschappelijke participatie niet mogelijk is. Er luidt vaak kritiek dat deze te hoog zouden zijn. Echter, het zijn niet de referentiebudgetten die te hoog zijn. Het zijn veelal de maandelijkse gezinsinkomsten die te laag zijn of de vaste lasten als huurprijzen en energieprijzen die te sterk doorwegen in het beschikbare budget waardoor het menswaardig leven in het gedrag komt.

​​De referentiebudgetten zijn nuttig in te zetten in verschillende fasen van schuldenvrij worden:

  • bij het bepalen van het leefgeld in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR),

  • indien er een discussie beslecht moet worden over de hoogte van het leefgeld of de voorgestelde MAR;

  • indien er een herroeping dreigt door boedelschulden;
  • bij een bevrijdingsvraag van een borg;

  • bij de beoordeling of de staten van honoraria ten laste gelegd kunnen worden van het Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast.

bottom of page