top of page

Energie - voor personen met een beperkt inkomen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Minimumlevering aardgas (budgetmeter)

Een budgetmeter kan helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een budgetmeter bovendien een minimale levering van elektriciteit (10 ampère - automatisch) en aardgas (enkel in winterperiode en via OCMW).

Verwarmingstoelage stookoliefonds

Het verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

 

Het Fonds komt niet tussen voor aardgas/stadsgas – elektriciteit – propaan/butaangas in flessen - pellet – hout – steenkool.

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteit- en aardgasprijs. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd.

 

Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of bepaalde tegemoetkomingen krijgen en is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Sociaal tarief water

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt de korting sociaal tarief 80% op het vastrecht en het verbruik voor zowel drinkwater als afvoer en zuivering van afvalwater.

 

Als de waterfactuur op jouw naam of die van een gezinslid staat én enkel het verbruik van het gezin waartoe jij behoort, wordt aangerekend (dus geen professioneel verbruik of verbruik van een ander gezin), dan verrekent Pidpa de korting sociaal tarief rechtstreeks via de factuur. Anders wordt een compensatie rechtstreeks aan het gezinshoofd uitbetaald.

Voordelen en premies voor beschermde afnemers

Wie beschermde klant is, komt in aanmerking voor bijkomende voordelen of (extra hoge) premies voor elektriciteit, aardgas en water. Beschermde afnemers of beschermde klanten zijn mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis. Na een eenvoudige inspectie van het gebouw volgen tips om energie te besparen (bijvoorbeeld door te isoleren), tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen.

bottom of page