top of page

Wonen - voor personen met een beperkt inkomen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Betaalbaar huren via een sociaal verhuurkantoor

Woonmaatschappijen verhuren niet alleen sociale woningen. Ze huren ook kwaliteitsvolle woningen  en appartementen in op de private huurmarkt en verhuren die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een bescheiden inkomen. 


Deze manier van werken geeft voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Dakloze personen die een woonst vinden, kunnen in kader van de wet 'betreffende het recht op maatschappelijke integratie' een installatiepremie krijgen van het OCMW wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders sociale woning

Gezinnen met een laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en ondertussen een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Vlaamse huursubsidie bij verhuis van slechte naar goede woning

Als je een bescheiden inkomen hebt en verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een tegemoetkoming in de huurprijs.

 

Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als je van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt verhuist. Ook als je dakloos was en nu een huurwoning betrekt, kom je in aanmerking voor deze subsidie.

Vermindering onroerende voorheffing (voor huurders)

Als je huurt en voldoet aan een van de drie voorwaarden, heb je recht op een vermindering van de onroerende voorheffing:

- minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste hebben

- jijzelf hebt of een gezinslid heeft een handicap

- jijzelf bent of een gezinslid is een grootoorlogsverminkte.


Je moet deze vermindering zelf aanvragen wanneer je een woning huurt via een aanvraagformulier op de website. Jij moet zelf geen bewijzen toevoegen, de Vlaamse Belastingdienst gaat zelf na of jij als huurder aan de voorwaarden voor vermindering voldoet. De eigenaar/verhuurder moet het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs of de vermindering doorstorten aan de huurder.

Huurdersbonden

De huurdersbonden geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders.

De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt je bij het oplossen van je huurvraag. Ze verdedigen de belangen van alle huurders op verschillende niveaus en ijveren voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een grote woonzekerheid.

Sociale lening voor aankoop/renovatie woning of bouwgrond

Bouwen en verbouwen brengen zware kosten met zich mee. Ook de Vlaamse overheid geeft bepaalde woonkredieten. Op socialeleningen.be kan je nagaan of jij in aanmerking komt voor een van deze leningen.

Vermindering onroerende voorheffing voor een bescheiden woning (eigenaars)

Eigenaars kunnen een vermindering van 25% van de onroerende voorheffing krijgen voor een bescheiden woning waarin ze zelf gedomicilieerd zijn. Deze vermindering wordt automatisch toegepast. Om hierop recht te hebben, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De eigenaar is belastingplichtige voor de woning waarvoor de vermindering wordt toegekend.

  • De eigenaar is op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning gedomicilieerd.

  • Het totale niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) is maximaal 745 euro. Let op: alle onroerende goederen ie in het Vlaams gewest gelegen zijn, waarvan men (mede-)eigenaar is, worden meegeteld.

Voor een bescheiden nieuwbouwwoning bedraagt de vermindering in de eerste vijf jaar 50%. Die moet je (eenmalig) wél zelf aanvragen.

Bouwen en verbouwen: premies

Premiezoeker geeft een eenvoudig overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle beschikbare premies voor jouw woonplaats opvragen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook enkel de relevante premies opvragen volgens jouw persoonlijke situatie (samenstelling van jouw gezin, inkomen …).

Huren van een sociale woning: inschrijven op de wachtlijst

Om een sociale woning te kunnen huren, moet je ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). Daarvoor moet je voldoen aan enkele voorwaarden, bijvoorbeeld ouder zijn dan 18 jaar, een inkomen hebben dat niet te hoog is, geen andere eigendom hebben, en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

Inschrijven is belangrijk! Wie al minstens vier jaar op de wachtlijst staat, kan recht hebben op een huurpremie (zie hieronder).

Huren van een sociale woning: inschrijven op de wachtlijst

Om een sociale woning te kunnen huren, moet je ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). Daarvoor moet je voldoen aan enkele voorwaarden, bijvoorbeeld ouder zijn dan 18 jaar, een inkomen hebben dat niet te hoog is, geen andere eigendom hebben, en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

Inschrijven is belangrijk! Wie al minstens vier jaar op de wachtlijst staat, kan recht hebben op een huurpremie (zie hieronder).

Betaalbaar huren via een sociaal verhuurkantoor

Woonmaatschappijen verhuren niet alleen sociale woningen. Ze huren ook kwaliteitsvolle woningen en appartementen in op de private huurmarkt en verhuren die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een bescheiden inkomen. 


Deze manier van werken geeft voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

bottom of page