top of page

Gezondheid - voor gezinnen met kinderen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Tussenkomsten gezondheidskosten door ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen hebben een uitgebreid aanbod aan bijkomende terugbetalingen of tussenkomsten. Ga zeker eens luisteren bij de medewerkers van het ziekenfonds waarvan jij kan gebruikmaken. Denk aan extra tussenkomsten voor de aanschaf van een bril of lenzen, voor orthodontie, logopedie, incontinentiemateriaal, osteopathie, hoorapparaten, oordoppen, enzovoort. Het loont zeker de moeite dit na te kijken.

Je kan terecht bij de medewerkers van je ziekenfonds of op hun website.

Globaal medisch dossier (huisarts)

Het aanmaken van een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts heeft enkele voordelen. Het zorgt ervoor dat je huisarts beter kan overleggen met andere artsen die je onderzocht hebben, en dat je huisarts je beter kan opvolgen. Daarnaast krijg je ook een hogere terugbetaling door het ziekenfonds voor een raadpleging of bezoek bij je eigen huisarts.

Gratis tandzorg (kinderen jonger dan 18 jaar)

Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen een volledige terugbetaling van hun basistandzorg. Als je tandarts zich houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met ziekenfondsen, is die basistandzorg dus helemaal gratis.

De basistandzorg betreft: mondonderzoek, verwijderen van tandsteen, vullen of herstellen van tanden, behandelen van tandzenuwen en het trekken van tanden.

Basisvaccinaties voor kinderen en jongeren

Om kinderen en jongeren optimaal te beschermen tegen bepaalde infectieziekten is er een basisvaccinatieschema opgesteld. Dat bepaalt bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie tegen een bepaalde infectieziekte het best gebeurt.


Deze vaccins zijn gratis beschikbaar via Kind & Gezin en het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB, verbonden aan de scholen). Ook huisartsen en kinderartsen bieden deze vaccins gratis aan, maar bij hen moet je wel het remgeld voor de consultatie betalen.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

De Vlaamse overheid biedt het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aan alle meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen aan, en aan alle meisjes en jongens van dezelfde leeftijd in het buitengewoon onderwijs.

Extra tegemoetkoming in de prijs van voorbehoedsmiddelen (vrouwen van 24 jaar of jonger)

Voor vrouwen van 24 jaar of jonger is er een extra tegemoetkoming in de prijs van bepaalde voorbehoedsmiddelen voorzien. Bij de aankoop in de apotheek wordt de aanvullende tegemoetkoming automatisch verrekend na voorlegging van uw identiteitskaart.

Vaccinaties voor volwassenen

Ook op volwassen leeftijd blijven bepaalde vaccinaties aanbevolen, omdat de immuniteit na sommige vaccinaties geleidelijk aan afneemt. Voor sommige ziekten verhoogt het risico met de leeftijd.


Voor alle vaccinaties geldt: ben je als kind niet (volledig) gevaccineerd, vraag dan je arts of het nog zinvol of aanbevolen is om alsnog een inhaalvaccinatie te krijgen.

bottom of page