top of page

Financiële ondersteuning - voor gezinnen met kinderen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Groeipakket: kinderbijslagregeling Vlaanderen (sinds 2019)

Het Groeipakket is de kinderbijslag die ingegaan is vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.


Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicileerd is uit eenVoor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die meer ondersteuning nodig hebben, zijn enkele extra toeslagen voorzien (zie hieronder extra ondersteuning voor kinderen binnen het Groeipakket).


Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel, zijn enkele extra participatietoeslagen voorzien om hen te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan (zie hieronder participatietoeslagen voor kinderen binnen het Groeipakket).


Informatie en een antwoord op je vragen vind je op www.groeipakket.be.

Extra ondersteuning voor kinderen binnen het Groeipakket

Het startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus zijn er voor elk kind. Maar sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien.


Zij kunnen recht hebben op de sociale toeslag en/of een zorgtoeslag:  

Participatietoeslagen voor kinderen binnen het Groeipakket

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet expliciet aan te vragen.


Voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019: gezinsbijslagen en participatietoeslagen

Vanaf 1 januari 2019 geldt er een nieuw kinderbijslagsysteem in Vlaanderen.


Gezinnen met kinderen die geboren waren vóór 1 januari 2019 behouden op gezinsniveau de bedragen van de oude kinderbijslagregeling zolang hun gezinssituatie niet wijzigt. Deze kinderen blijven ook recht geven op de leeftijdsbijslagen (op 6, 12 en 18 jaar).


Je vindt via de knop hieronder de verschillende toeslagen en de bijhorende bedragen voor deze kinderen.

Belastingvermindering of terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen die ten laste zijn

Iedereen die kinderen ten laste heeft, heeft recht op een belastingvermindering. Dat betekent dat een groter deel van jouw inkomen niet belast wordt en dat je in totaal dus minder belastingen moet betalen. Kijk dus na welke personen  je fiscaal als ten laste kan beschouwen en vul je aangifte goed in.


Gezinnen die weinig of geen belastingen moeten betalen, hebben recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet voor hun kinderen. Je vindt hier terug hoe hoog het terugbetaalbaar belastingkrediet is.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste (voor eigenaars en huurders)

Je hebt als gezin recht op een vermindering van de onroerende voorheffing als je minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste hebt.


De vermindering is een vast bedrag per kinderbijslaggerechtigd kind. Je moet voldoen aan deze twee voorwaarden om recht te hebben op de vermindering:

  1. Je hebt op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen die recht hebben op gezinsbijslag.

  2. Jouw kinderen zijn op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd op het adres van de woning waarvoor de vermindering van toepassing is. Dat wil dus zeggen dat de kinderen er ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.


Deze vermindering is bedoeld voor de bewoner van het onroerend goed.Deze verminderingen moeten ten goede komen aan de bewoner, ongeacht of hij eigenaar of huurder is.

  • Voor eigenaars: het forfaitaire bedrag wordt automatisch in mindering gebracht bij het te betalen bedrag onroerende voorheffing.

  • Voor huurders: de vermindering van de onroerende voorheffing wordt in eerste instantie aan de eigenaar van de woning toegekend. Deze moet echter worden uitbetaald aan de huurder of worden verrekend in de huurprijs. Meer informatie hierover vind je hier. Als je denkt recht te hebben op deze vermindering kan je een aanvraag indienen bij de Vlaamse belastingdienst.

Hulp bij het betalen van onderhoudsgelden

Wanneer je onderhoudsgeld moet betalen aan je kinderen maar je zelf een beperkt inkomen hebt, kan het OCMW je hierin bijstaan. Het OCMW kent namelijk bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een kind in jeugdbijstand te betalen. Neem contact op met het OCMW van jouw gemeente. 

Voorschotten op niet-betaalde alimentatie (DAVO)

Wanneer je recht hebt op onderhoudsgeld maar wanneer de afgesproken bedragen niet worden betaald door de onderhoudsplichtige, kan je een beroep doen op DAVO. Dat is de Dienst voor Alimentatievorderingen.

 

Deze dienst kan voorschotten aan jou uitkeren en zal het maandelijks onderhoudsgeld (en eventuele schulden) vervolgens opeisen bij degene die het onderhoudsgeld moet betalen. Het DAVO treedt niet automatisch op, je moet zelf een aanvraag indienen.

Premies en tegemoetkomingen bij geboorte door de ziekenfondsen

Heel wat ziekenfondsen geven een financiële tussenkomst bij de geboorte van een kindje. Je kan hieronder doorklikken naar een website die een overzicht geeft van alle tussenkomsten en premies die de ziekenfondsen in jouw buurt geven.

bottom of page