top of page

Afgeleide rechten van het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Het leefloon is één van de vormen van het recht op maatschappelijke integratie. Wie geen of onvoldoende bestaansmiddelen heeft, kan in aanmerking komen voor een leefloon. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De Federale Pensioendienst onderzoekt bij elke pensioenaanvraag automatisch of de maandelijkse inkomsten van de aanvrager lager zijn dan een bepaald grensbedrag. In die gevallen is er een bijpassing mogelijk.

Wie een leefloon of IGO krijgt, heeft recht op de voordelen en tegemoetkomingen die hieronder per thema staan gebundeld. Sommige van deze voordelen worden automatisch toegekend, voor andere moet je zelf een aanvraag doen. Controleer dus voor alle thema’s of je alle voordelen en tegemoetkomingen al gebruikt. Het loont écht de moeite om dit in orde te maken. Vraag hiervoor gerust hulp aan het OCMW, CAW of de sociale dienst van je ziekenfonds.

Daarnaast bestaan er nog andere sociale voordelen en tegemoetkomingen waarvoor andere voorwaarden gelden. Hierop heb je misschien ook recht. Daarom raden we je aan om ook deze stappen te volgen:

1. Check recht op verhoogde tegemoetkoming

Wie een IGO ontvangt of al minstens drie maanden een leefloon krijgt, heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (VT). Het ziekenfonds maakt dit automatisch in orde. Uit het recht op verhoogde tegemoetkoming vloeien heel wat andere rechten voort die een groot verschil kunnen maken voor je levenskwaliteit. Controleer dus welke dat zijn en hoe je deze aanvraagt.

2. Check doelgroep personen met beperkt inkomen

Controleer of er onder de doelgroep 'personen met beperkt inkomen' bijkomende voordelen en tussenkomsten zijn opgenomen waarvoor jij ook in aanmerking komt. De toekenningsvoorwaarden van deze voordelen hangen niet samen met het recht op het leefloon of IGO dus kijk goed na welke voorwaarden er gelden. 

3. Check andere doelgroepen op deze website

Afhankelijk van je eigen situatie, kan je controleren of er nog andere voordelen zijn waarop je recht hebt. Daarvoor kan je kijken bij gezinnen met kinderen, personen met beperking of chronische ziekte of ouderen.

bottom of page