top of page

Gezondheid - voor ouderen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Tussenkomsten in gezondheidskosten door de ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen hebben een uitgebreid aanbod aan bijkomende terugbetalingen of tussenkomsten. Ga zeker eens luisteren bij de medewerkers van het ziekenfonds waarvan jij kan gebruikmaken. Denk aan extra tussenkomsten voor de aanschaf van een bril of lenzen, voor orthodontie, logopedie, incontinentiemateriaal, osteopathie, hoorapparaten, oordoppen, enzovoort. Het loont zeker de moeite dit na te kijken.


Je kan terecht bij de medewerkers van je ziekenfonds of op hun website.

Globaal medisch dossier (huisarts)

Een aanmaken van een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts heeft enkele voordelen. Het zorgt ervoor dat je huisarts beter kan overleggen met andere artsen die je onderzocht hebben, en dat je huisarts je beter kan opvolgen. Daarnaast krijg je ook een hogere terugbetaling door het ziekenfonds voor een raadpleging of bezoek bij je eigen huisarts.

Maximumfactuur

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Dankzij de ‘maximumfactuur’ (MAF) geef je jaarlijks niet meer uit dan een vastgelegd maximumbedrag. De ziekenfondsen brengen dit zelf in orde. Je kan altijd navraag doen bij je ziekenfonds als je hoge uitgaven hebt gehad in hetzelfde kalenderjaar.

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Als je in je thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood hebt aan hulp, kan je jou richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  Nadat je een vraag tot hulp hebt gesteld, komt er een medewerker van deze dienst bij jou op bezoek voor een sociaal onderzoek. Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker welke hulp en hoeveel hulp je nodig hebt.  Je betaalt een gebruikersbijdrage per gepresteerd uur. Alle diensten gebruiken hiervoor hetzelfde berekeningssysteem.

Gezinszorg houdt in:

  • persoonsverzorging

  • hulp in het huishouden

  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding

  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Aanvullende thuiszorg:

  • de schoonmaak van uw huis

  • oppashulp

  • uitvoeren van karweitjes.

Personenalarm

Met een personenalarm kan je zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en je toch veilig en gerust voelen. In een noodsituatie, bijvoorbeeld wanneer je na een val niet meer recht kan, kom je met één druk op de knop in contact met de zorgcentrale. Zij schakelen onmiddellijk hulp in. Dat is niet alleen een hele geruststelling voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorgers.

Vaccinaties voor ouderen

Ook op volwassen leeftijd blijven bepaalde vaccinaties aanbevolen, omdat de immuniteit na sommige vaccinaties geleidelijk aan afneemt. Voor sommige ziekten verhoogt het risico met de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 65 jaar worden enkele extra vaccins aanbevolen, omdat bepaalde ziekten op latere leeftijd ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals griep en pneumokokkeninfecties. Andere vaccins blijven aanbevolen zoals bij jongere volwassenen.

Voor alle vaccinaties geldt: ben je als kind niet (volledig) gevaccineerd, vraag dan je arts of het nog zinvol of aanbevolen is om alsnog een inhaalvaccinatie te krijgen..

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker 56 tot 74 jaar

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker verhoogt de kans op genezing. Als de ziekte vroeg wordt ontdekt, is de behandeling minder zwaar en verloopt je herstel vlotter.

Het staal van de stoelgang kan je zelf thuis nemen. Het onderzoek van het staal in het labo is gratis.

Gratis borstscreening voor vrouwen van 50 jaar en ouder

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de twee jaar gratis deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Dit onderzoek kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze nog heel klein zijn. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.

Financiële tussenkomsten voor palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een medisch-verpleegkundige discipline die kwaliteitsvolle zorg en begeleiding biedt aan ongeneeslijke of terminale patiënten.  De ziekteverzekering neemt de kosten van bepaalde vormen van (zorg)ondersteuning op zich.

bottom of page