Financiële ondersteuning - voor ouderen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Heel wat gemeenten hebben een gemeentelijke mantelzorgpremie. Als je  op regelmatige basis zorgt voor je partner, een familielid, een buur, een vriend, kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor deze gemeentelijke mantelzorgpremie.

De reglementering en aanvraagprocedures van de gemeentelijke mantelzorgpremie zijn sterk uiteenlopend. Er zijn eveneens gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien.

Voor meer info neem je best contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente. De reglementering en aanvraagprocedure kan je meestal vinden op de website van jouw gemeente.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een financiële steun voor personen van 65 jaar of ouder die een beperkte zelfredzaamheid hebben. Dat wil zeggen dat deze persoon moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je zwaar zorgbehoevend bent, kan je via de Vlaamse zorgverzekering een maandelijkse tegemoetkoming ontvangen als vergoeding van niet-medische kosten. Je moet deze tegemoetkoming zelf aanvragen.

 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de tegemoetkoming. Voor meer informatie over deze voorwaarden kan je terecht bij je behandelende arts, eens thuiszorgdienst waarvan je gebruik maakt of het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Sociaal tarief water, gas en elektriciteit voor wie een Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt

Personen die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen van de Zorgkas (vroegere THAB, Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) hebben recht op het sociaal tarief voor water en het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Zij zijn beschermde afnemers.

Deze beschermde afnemers hebben bovendien recht op nog andere premies:

Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Dat hulpmiddel hoeft u niet (volledig) zelf te betalen. Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft.

Belastingvrije som bij de opvang van een ouder familielid

Een ouder familielid, (groot)ouders of broers en zussen die worden opgenomen in het gezin of waarbij men gaat inwonen, zijn fiscaal ten laste. Daardoor vergroot de belastingvrije som voor het opvanggezin.

Bouwen en verbouwen: premies

Premiezoeker geeft een eenvoudig overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle beschikbare premies voor jouw woonplaats opvragen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook enkel de relevante premies opvragen volgens jouw persoonlijke situatie (samenstelling van jouw gezin, inkomen …).

Een interessante is de Vlaamse aanpassingspremie: hiermee kan je een woning aanpassen aan een oudere bewoner.

Please reload

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Schuldenvrij is een initiatief van CEBUD dat dankzij de financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen tot stand kwam.