top of page

Financiële ondersteuning - voor ouderen

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Heel wat gemeenten hebben een gemeentelijke mantelzorgpremie. Als je  op regelmatige basis zorgt voor je partner, een familielid, een buur, een vriend, kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor deze gemeentelijke mantelzorgpremie.

De reglementering en aanvraagprocedures van de gemeentelijke mantelzorgpremie lopen sterk uiteen. Er zijn ook gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien.

Voor meer info neem je contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente. De reglementering en aanvraagprocedure kan je meestal vinden op de website van jouw gemeente. Via de knop hieronder kan je de gegevens van jouw gemeente opzoeken. 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is de vroegere  tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Het zorgbudget is een  financiële steun voor personen van 65 jaar of ouder die een beperkte  zelfredzaamheid hebben. Dat wil zeggen dat deze persoon moeilijkheden  ondervindt bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je zwaar zorgbehoevend bent, kan je via de Vlaamse zorgverzekering een maandelijkse tegemoetkoming ontvangen als vergoeding van niet-medische kosten. Je moet deze tegemoetkoming zelf aanvragen.

 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de tegemoetkoming. Voor meer informatie over deze voorwaarden kan je terecht bij je behandelende arts, een thuiszorgdienst waarvan je gebruikmaakt of het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Sociaal tarief water, gas en elektriciteit voor wie een Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt

Als je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt  (vroegere THAB, Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) heb je recht op het sociaal tarief voor water en het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Je bent dan een beschermde afnemer. 


Beschermde afnemers hebben bovendien recht op nog andere premies of voordelen:

Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit

Als je door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig hebt om je te verplaatsen, kan je een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Dat hulpmiddel hoef je  niet (volledig) zelf te betalen. Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft.

Belastingvrije som bij de opvang van een ouder familielid

Een ouder familielid, (groot)ouders of broers en zussen die worden opgenomen in jouw gezin of waarbij jij gaat inwonen, zijn fiscaal ten laste. Daardoor vergroot de belastingvrije som voor het opvanggezin.

Bouwen en verbouwen: premies

Premiezoeker geeft een eenvoudig overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle premies opvragen die in jouw woonplaats en voor jouw situatie beschikbaar zijn. 


Erg interessant is de Vlaamse aanpassingspremie: een premie waarmee je een woning kan aanpassen aan een oudere bewoner.

bottom of page