top of page

Onlinevragenlijst: zicht krijgen op lees-, reken- en administratieve vaardigheden

Deze onlinevragenlijst peilt naar het zelfvertrouwen en de vaardigheden op vlak van administratie bijhouden, rekenen en lezen.

​​De hulpvrager krijgt na het invullen onmiddellijk feedback en krijgt een overzicht van organisaties die verdere ondersteuning kunnen bieden. Als de hulpvrager hiervoor toestemming geeft, worden de resultaten doorgestuurd naar de professional, zodat de dienst- of hulpverlening afgestemd kan worden op de resultaten. In dat geval moet de hulpvrager over het in te voeren e-mailadres beschikken.

Vragenlijst gebruiken:

 1. Licht aan de hulpvrager toe wat de bedoeling is van deze vragenlijst. Doe dit eventueel aan de hand van de begeleidende brief. Vul het in te voeren e-mailadres in en ga na of de hulpvrager de online vragenlijst vlot weet te vinden.

 2. Als de hulpvrager de vragenlijst invult en hierbij het opgegeven e-mailadres invoert, komt het resultaat van de vragenlijst in de mailbox terecht.

Als er uit de vragenlijst indicaties naar voren komen van moeilijkheden op het vlak van lezen, schrijven, rekenen of financieel-administratieve vaardigheden is het belangrijk:

 • hiervoor aandacht te hebben in communicatie en aanpak dienst- en hulpverlening

 • gericht door te verwijzen naar instanties die gepaste ondersteuning kunnen bieden, zoals:

  • OCMW

  • CAW

  • Basiseducatie

  • Vormingplus

  • Andere lokale initiatieven (Vereniging waar armen het woord nemen, ArmenTeKort, Welzijnsschakel, …)

bottom of page