top of page

Energie - voor personen met VT

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Verwarmingstoelage stookoliefonds

Het verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur. Als je recht hebt op VT én onder de inkomensgrens blijft, kan je hiervan gebruikmaken. Je moet deze toelage zelf aanvragen. Doe dat binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

 

Het Fonds komt niet tussen voor aardgas, stadsgas, elektriciteit, propaan, butaangas in flessen, pellet, hout en steenkool.

Gratis energiescan

Als rechthebber VT heb je recht op een gratis energiescan. Zo'n scan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning. Na de scan krijg je tips om energie te besparen en tips over je verwarming, de verlichting of je huishoudtoestellen.

Renteloze energielening

Als je energiebesparende werken wilt laten uitvoeren, kan je als rechthebbende VT soms een beroep doen op de renteloze energielening van de Vlaamse overheid. Je kan maximaal 15.000 euro lenen om deze werken te laten uitvoeren (bijv. dak- en vloerisolatie, zonnepanelen, zuinig verwarmingsinstallatie, aankoop energiezuinige huishoudtoestellen, ...).

Huur- en isolatiepremie voor private huurwoningen

Wie een woonst huurt op de private huurmarkt en isolatiewerken wilt laten uitvoeren, kan een beroep doen op de huur- en isolatiepremie van de Vlaamse overheid. Huurders die recht hebben op VT komen hiervoor in aanmerking.


Geïnteresseerde huurders en verhuurders dienen een aanvraag in bij een projectpromotor. Die bekijkt eerst of de verhuurder een sociaal isolatieproject wilt uitvoeren. Als er een akkoord komt, dient de promotor een premieaanvraag in en zorgt hij voor de uitvoering als deze wordt goedgekeurd. Als de premie niet voldoende is om alle kosten te betalen, wordt het restbedrag aan de verhuurder gefactureerd. Als huurder draag je dus zelf geen kosten. Maar de medewerking en het financieel engagement van de verhuurder zijn essentieel.

bottom of page