Energie - voor personen met een chronische ziekte of beperking

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Sociaal tarief water

Voor sommige personen geldt er een sociaal tarief voor water. Om hierop recht te hebben, moet je een bepaalde uitkering ontvangen. Heel wat personen met een beperking voldoen aan die voorwaarde. 

 

Het sociaal tarief geeft een korting van 80% op het vastrecht en het verbruik voor zowel drinkwater als afvoer en zuivering van afvalwater.

 

Als de waterfactuur op jouw naam of die van een gezinslid staat én enkel het verbruik van het gezin waartoe jij behoort, wordt aangerekend (dus geen professioneel verbruik of verbruik van een ander gezin), dan verrekent Pidpa de korting sociaal tarief rechtstreeks via de factuur. Anders wordt een compensatie rechtstreeks aan het gezinshoofd uitbetaald.

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas geeft recht op een sterk verlaagde elektriciteit- en aardgasprijs.

 

Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Heel wat personen met een beperking voldoen aan de voorwaarde en kunnen het sociaal tarief gebruiken.

 

Dit sociaal tarief is bij alle energieleveranciers in België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis. Na een eenvoudige inspectie van het gebouw volgen tips om energie te besparen (bijvoorbeeld door te isoleren), tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen.

Kortingsbon energiezuinige toestellen

Beschermde afnemers kunnen bij de netbeheerder Fluvius een kortingsbon van 150 euro aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast.

 

Elke beschermde afnemer heeft recht op maximaal 2 kortingsbonnen per jaar.

Voordelen en premies voor beschermde afnemers

Beschermde afnemers of beschermde klanten hebben recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Daarnaast komen ze ook in aanmerking voor bijkomende voordelen of (extra hoge) premies voor elektriciteit, aardgas en water.

Please reload

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Schuldenvrij is een initiatief van CEBUD dat dankzij de financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen tot stand kwam.