top of page

Gezondheid - voor personen met een chronische ziekte of beperking

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Tussenkomsten gezondheidskosten door ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen hebben een uitgebreid aanbod aan bijkomende terugbetalingen of tussenkomsten. Ga zeker eens luisteren bij de medewerkers van je ziekenfonds waarvan jij kan gebruikmaken. Denk aan extra tussenkomsten voor de aanschaf van een bril of lenzen, voor orthodontie, logopedie, incontinentiemateriaal, osteopathie, hoorapparaten, oordoppen, enzovoort. Het loont zeker de moeite dit na te kijken.

 

​Je kan terecht bij de medewerkers van je ziekenfonds of op hun website.

Globaal medisch dossier (huisarts)

Een aanmaken van een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts heeft enkele voordelen. Het zorgt ervoor dat je huisarts beter kan overleggen met andere artsen die je onderzocht hebben, en dat je huisarts je beter kan opvolgen. Daarnaast krijg je ook een hogere terugbetaling door het ziekenfonds voor een raadpleging of bezoek bij je eigen huisarts.

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Als je in je thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood hebt aan hulp, kan je jou richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  Nadat je een vraag tot hulp hebt gesteld, komt er een medewerker van deze dienst bij jou op bezoek voor een sociaal onderzoek. Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker welke hulp en hoeveel hulp je nodig hebt.  Je betaalt een gebruikersbijdrage per gepresteerd uur. Alle diensten gebruiken hiervoor hetzelfde berekeningssysteem.

Gezinszorg houdt in:

  • persoonsverzorging

  • hulp in het huishouden

  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding

  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Aanvullende thuiszorg:

  • de schoonmaak van uw huis

  • oppashulp

  • uitvoeren van karweitjes.

Sociale derdebetalersregeling bij huisarts

De sociale derdebetalersregeling is een regeling die ervoor zorgt dat je als patiënt enkel jouw deel van de kosten aan de huisarts moet betalen (het zogenaamde remgeld). Het ziekenfonds betaalt de arts rechtstreeks de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 

Deze regeling is voorbehouden aan bepaalde categorieën van rechthebbenden.

Verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enzovoort goedkoper.


Meestal wordt de verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend, soms moet je zelf een aanvraag indienen. Je kan dit navragen bij je ziekenfonds.

Verminderde zorgpremie aan de Vlaamse sociale bescherming

Iedereen die in het Vlaams gewest woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht elk jaar een zorgbijdrage te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt een jaarlijkse bijdrage van 54 euro. Als je recht hebt op de verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, betaal je 27 euro. Als je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling, betaal je geen bijdrage.

Toiletpas voor patiënten met ziekte van Crohn

Mensen met de ziekte van Crohn kunnen een toiletpas aanvragen. Met deze pas kan je in alle cafés, hotels en restaurants waarmee de Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging (CCV) een overeenkomst heeft, gratis naar het toilet gaan zonder dat je iets hoeft te drinken. Het pasje kan je ook gebruiken in de aangesloten winkels.


De pas is gratis voor leden van de Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging (CCV). Niet-leden betalen hiervoor 10 euro.

Tussenkomst in verbandmiddelen voor chronische wonden

Patiënten met chronische wonden krijgen een forfaitaire en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen. Chronische wonden zijn wonden die na zes weken behandeling onvoldoende genezen zijn.


Je behandelende arts moet hiervoor een kennisgeving versturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Tegemoetkoming voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Binnen de verplichte ziekteverzekering is er een forfaitaire tegemoetkoming voorzien voor verzekerden die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait voor afhankelijke personen. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.


Als je aan de voorwaarden denkt te voldoen, kan je jouw behandelende arts vragen om het aanvraagformulier in te vullen. Je stuurt dit naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, wordt de tegemoetkoming toegekend.

Tegemoetkoming voor incontinentie bij afhankelijke personen

De verplichte ziekteverzekering voorziet een forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentie bij afhankelijke personen, indien aan enkele voorwaarden is voldaan.


Jouw ziekenfonds kent deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. Als dat toch niet het geval zou zijn en je denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kan je een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het ziekenfonds.

Tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers

Chronische pijnpatiënten kunnen een tegemoetkoming krijgen in de prijs van pijnstillers. Je behandelende arts dient een kennisgeving in voor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Als je in aanmerking komt, krijg je een machtiging die je vervolgens aan de apotheker moet tonen om de tegemoetkoming te krijgen.

bottom of page