top of page

Mobiliteit - voor personen met een beperking of chronische ziekte

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan als chauffeur en als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit. Je moet voldoen aan de voorwaarden en een beperkte mobiliteit hebben.

Bus, tram, metro De Lijn - gratis abonnement voor personen met een handicap

Je hebt recht op een gratis abonnement bij De Lijn als je gedomicilieerd bent in het Vlaams Gewest en aan één van de vier voorwaarden voldoet:

  • Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

  • Je krijgt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ)  (Dit geldt niet voor kinderen die door de FOD erkend zijn als persoon met een handicap en een Bijkomende Kinderbijslag krijgen.)

  • Je ontvangt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Zorgkas.

  • Je bent door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).


Als je in aanmerking komt, krijg je jouw abonnement automatisch thuis gestuurd. Je moet wel 5 euro administratiekosten betalen voor de aanmaak van een MOBIB-kaart. 

Trein NMBS - korting voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg, reis je aan halve prijs met de trein in heel België.

 

Je moet je kortingskaart altijd kunnen voorleggen aan de treinbegeleider. Nog geen kaart? Vraag er dan eerst een aan.

Gratis openbaar vervoer in België voor blinden en slechtzienden (De Lijn, NMBS, MIVB, TEC)

De Nationale Verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden is een kaart waarmee je gratis kunt reizen via De Lijn, de MIVB, de TEC en de NMBS. De kaart is persoonlijk: enkel jij mag de kaart  gebruiken. Je hebt recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer als je blind of slechtziende bent, met een blijvende invaliditeit van minstens 90%.


Je kan de Nationale Verminderingskaart aanvragen bij jouw stad of gemeente.

Trein NMBS - gegarandeerde zitplaats

Als je het moeilijk hebt om te lopen of lang rechtop te staan, geeft de Voorrangskaart voor een zitplaats je garantie op een zitplaats op de trein. Je kan zo'n kaart aanvragen aan het loket met een aanvraagformulier en een doktersattest. Alle info en nodige documenten vind je hier.

Kaart voor gratis begeleider

Als je moet reizen met de hulp van een persoon of je hond kan je begeleider met de kaart kosteloze begeleider gratis meereizen. Deze kaart is geldig voor het openbaar vervoer van De Lijn én NMBS.

 

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op deze kaart en de informatie om de kaart aan te vragen, vind je op de website van de NMBS.

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het doel is om mobiliteitsoplossingen te voorzien voor mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. 


Als je gebruik wil maken van de Minder Mobielen Centrale moet je eerst lid worden. Voor een bedrag van 10 euro per jaar kan je telefonisch ritten aanvragen bij de centrale van de gemeente waar je bent ingeschreven. Daarnaast betaal je een onkostenvergoeding aan de chauffeur van gemiddeld 0,30 euro per gereden kilometer.

 

Je mag lid worden als je inkomen niet hoger is dan twee keer het leefloon en wanneer je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of handicap.

Fiscale voordelen voor aankoop en gebruik voertuig

Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen met een handicap enkele fiscale voordelen genieten bij de aankoop en bij het persoonlijk gebruik van hun voertuig. Deze fiscale voordelen omvatten:

  • een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van een nieuwe wagen, onderdelen ervan, herstellingswerken en onderhoud (6% in plaats van 21%)

  • een vrijstelling op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling


De persoon met een handicap moet aanwezig zijn in het voertuig, als chauffeur of passagier. Indien deze persoon niet aanwezig is in het voertuig, moet de verplaatsing direct verband hebben met de behoeften van de persoon met een beperking.

Tegemoetkoming in verplaatsingskosten (voor wie een arbeidsbeperking heeft)

Je verplaatsingskosten worden (deels) terugbetaald als je door je arbeidsbeperking een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar je werk te kunnen. De specifieke voorwaarden om een terugbetaling te krijgen, vind je hier.

Vrijstelling jaarlijkse verkeersbelasting

Een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt verleend als het voertuig uitsluitend wordt gebruikt als persoonlijk vervoermiddel voor een persoon met een handicap: blinden, personen met een amputatie of volledige verlamming van bovenste ledematen of een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen. Daarnaast zijn er nog enkele andere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan.

Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling voor een persoon met een handicap

Voor personen met een handicap is een vrijstelling op de inverkeerstelling van een voertuig mogelijk. Daarvoor gelden enkele voorwaarden, onder andere dat de persoon is getroffen door volledige blindheid, of volledige verlamming van de bovenste ledematen, of dat die ledematen geamputeerd zijn, of dat hij is aangetast door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt.

bottom of page