top of page

Energie - voor personen met een leefloon/IGO

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Als je een leefloon of IGO ontvangt, ben je een zogezegde 'beschermde afnemer'. Daardoor heb je recht op een sterk verlaagde elektriciteit- en aardgasprijs, ook wel het ‘sociaal tarief’ genoemd. Dit tarief is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Voor wie een leefloon of IGO ontvangt, wordt de toekenning automatisch in orde gebracht. Je hoeft er zelf niets voor te doen.

Sociaal tarief water

Wie een leefloon of IGO ontvangt, heeft ook voor het waterverbruik recht op een sociaal tarief. De korting bedraagt 80% op het vastrecht en op het verbruik voor zowel drinkwater als afvoer en zuivering van afvalwater.

 

Als je op 1 januari een leefloon of IGO ontvangt, krijg je het kortingstarief automatisch voor dat jaar. Als je later op het jaar het recht opent op sociaal tarief voor water, vraag je een attest aan bij het OCMW (als je leefloon krijgt) of de Federale Pensioendienst (als je een IGO krijgt). Dat attest stuur je naar de watermaatschappij met de aanvraag sociaal tarief.

Samen met het sociaal tarief voor water heb je ook recht op:

  • gratis opname van de stand van de watermeter (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)

  • op een maandelijkse tussentijdse waterfactuur (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)

  • een afbetalingsplan op maat als u uw waterfactuur niet kunt betalen (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)

  • een gratis waterscan (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij).

  • De watermaatschappij mag je geen extra kosten aanrekenen voor het versturen van een herinneringsbrief.

  • De watermaatschappij moet je verwittigen bij abnormaal hoog verbruik: je krijgt een melding als het verbruik gestegen is met minstens 25% en met minstens 50 kubieke meter (m3). Je krijgt in dat geval ook informatie over mogelijke oorzaken en over maatregelen die het verbruik kunnen beperken.

Gratis energiescan

Als beschermde afnemer heb je recht op een gratis energiescan. Zo'n scan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning. Na de scan krijg je tips om energie te besparen en tips over je verwarming, de verlichting of je huishoudtoestellen.

Kortingsbon voor de aankoop van energiezuinige toestellen

Als beschermde afnemer kan je twee keer per jaar een kortingsbon van 150 euro aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. Let er wel op dat je de kortingsbon aanvraagt vóór je een nieuw toestel koopt!

Huur- en isolatiepremie voor private huurwoningen

Wie een woonst huurt op de private huurmarkt en isolatiewerken wilt laten uitvoeren, kan een beroep doen op de huur- en isolatiepremie van de Vlaamse overheid. Huurders die een leefloon of IGO ontvangen, komen hiervoor in aanmerking. Ook wanneer je in schuldbemiddeling bent kom je hiervoor in aanmerking.


Geïnteresseerde huurders en verhuurders dienen een aanvraag in bij een projectpromotor. Die bekijkt eerst of de verhuurder een sociaal isolatieproject wilt uitvoeren. Als er een akkoord komt, dient de promotor een premieaanvraag in en zorgt hij voor de uitvoering als deze wordt goedgekeurd. Als de premie niet voldoende is om alle kosten te betalen, wordt het restbedrag aan de verhuurder gefactureerd. Als huurder draag je dus zelf geen kosten. Maar de medewerking en het financieel engagement van de verhuurder zijn essentieel.

Verbouwlening

Een groot deel van de Vlaamse woningen is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben nood aan financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. Je kan sinds 1 september 2022 bij Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen waarbij je een lagere rente krijgt dan de rente die je bij een bank zou krijgen. Dit geldt enkel wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Verhoogde premies voor energiebesparende investeringen

De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met netbeheerder Fluvius premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen. Beschermde afnemers krijgen verhoogde premies.

Verwarmingstoelage stookoliefonds

Het verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die een leefloon of IGO ontvangen. Het is een initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

 

Het Fonds komt niet tussen voor aardgas/stadsgas – elektriciteit – propaan/butaangas in flessen - pellet – hout – steenkool. Je moet deze toelage zelf aanvragen. Doe dat binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

bottom of page