top of page

Gezondheid - voor personen met een leefloon/IGO

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg (VT)

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enzovoort goedkoper.

  • Wie een IGO heeft, heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds maakt dit automatisch in orde.

  • Wie minstens drie maanden een leefloon ontvangt, heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds maakt dit automatisch in orde.

Het recht op VT brengt andere voordelen mee. Kijk dus zeker na welke andere sociale voordelen bestaan.

Maximumfactuur gezondheidszorg

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Dankzij de ‘maximumfactuur’ (MAF) zijn je jaarlijkse uitgaven beperkt tot een bepaald grensbedrag. Als je dit plafond bereikt, betaalt je ziekenfonds automatisch je volgende gezondheidsuitgaven in datzelfde jaar integraal terug (ook je remgeld). Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, heeft een lager grensbedrag en bereikt het plafond dus sneller.

Globaal medisch dossier (huisarts)

Het aanmaken van een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts heeft enkele voordelen. Het zorgt ervoor dat je huisarts beter kan overleggen met andere artsen die je onderzocht hebben, en dat je huisarts je beter kan opvolgen. Daarnaast krijg je ook een hogere terugbetaling door het ziekenfonds voor een raadpleging bij je huisarts.

Verminderde eigen bijdrage voor hulpverlening door een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met een ernstig psychisch-psychiatrisch probleem of een probleem dat zou kunnen erger worden. De huisarts of het CLB kunnen je doorverwijzen naar een CGG.

 

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg en wie in budgetbeheer, budgetbegeleiding of schuldbemiddeling is, heeft recht op een verminderd tarief van 4 euro per gesprek.

bottom of page