top of page

Wonen - voor personen met een leefloon/IGO

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Huren van een sociale woning: inschrijven op de wachtlijst

Om een sociale woning te kunnen huren, moet je ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). Daarvoor moet je voldoen aan enkele voorwaarden, bijvoorbeeld ouder zijn dan 18 jaar, een inkomen hebben dat niet te hoog is, geen andere eigendom hebben, en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Het grensbedrag ligt hoger, dus met een leefloon of IGO als inkomen, voldoe je alvast aan de inkomensvoorwaarde.

Inschrijven is belangrijk! Wie al minstens vier jaar op de wachtlijst staat, kan recht hebben op een huurpremie (zie hieronder).

Betaalbaar huren via een sociaal verhuurkantoor

Woonmaatschappijen verhuren niet alleen sociale woningen. Ze huren ook kwaliteitsvolle woningen en appartementen in op de private huurmarkt en verhuren die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een bescheiden inkomen. 


Deze manier van werken geeft voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Dakloze personen die een woonst vinden, kunnen in kader van de wet 'betreffende het recht op maatschappelijke integratie' een installatiepremie krijgen van het OCMW wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bouwen en verbouwen: premies

Wil je bouwen of verbouwen? Premiezoeker geeft een overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle beschikbare premies voor jouw woonplaats opvragen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook enkel de relevante premies opvragen volgens jouw persoonlijke situatie (samenstelling van jouw gezin, inkomen …).

bottom of page