top of page

Wonen - voor personen met een leefloon/IGO

Links die niet meer werken? Info die niet meer klopt? Laat het ons weten!

Huren van een sociale woning: inschrijven op de wachtlijst

Om een sociale woning te kunnen huren, moet je ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). Daarvoor moet je voldoen aan enkele voorwaarden, bijvoorbeeld ouder zijn dan 18 jaar, een inkomen hebben dat niet te hoog is, geen andere eigendom hebben, en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Het grensbedrag ligt hoger, dus met een leefloon of IGO als inkomen, voldoe je alvast aan de inkomensvoorwaarde.

Inschrijven is belangrijk! Wie al minstens vier jaar op de wachtlijst staat, kan recht hebben op een huurpremie (zie hieronder).

Betaalbaar huren via een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen.

 

SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen. Als je op zoek bent naar betaalbare huisvesting, loont het de moeite om naar het aanbod van een sociaal verhuurkantoor in jouw buurt te kijken.

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Dakloze personen die een woonst vinden, kunnen in kader van de wet 'betreffende het recht op maatschappelijke integratie' een installatiepremie krijgen van het OCMW wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bouwen en verbouwen: premies

Wil je bouwen of verbouwen? Premiezoeker geeft een overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle beschikbare premies voor jouw woonplaats opvragen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook enkel de relevante premies opvragen volgens jouw persoonlijke situatie (samenstelling van jouw gezin, inkomen …).

bottom of page